21. അരുൺ വിജയ് – ഭാഗ്യം തുണക്കാത്ത പ്രതിഭ

ഒരു മനുഷ്യൻ കരയുന്ന വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുമോ?? നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ എടുത്തു വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടു നോക്കുമോ? പണ്ട് കരുണാനിധിയുടെ പ്രതാപ കാലത്തു കലയജ്ഞർ TV ക്കു ഒരുപാട്

5. വിജയ് – തമിഴകത്തിന്റെ ഇളയ ദളപതി

തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. നായകനാവാനുള്ള സൗന്ദര്യമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു നിർമാതാക്കളാൽ തഴയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. അച്ഛൻ സംവിധായകൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം സിനിമയിൽ എത്തിയവൻ എന്ന പുച്ഛം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട്. ഇതിനെ