94. സർക്കാർ (2018) – Tamil

ഒരു മുരുഗദോസ് ചിത്രം എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വിജയ് ചിത്രം എന്നു വിളിക്കപ്പെടാൻ ആണ് സർക്കാരിന് യോഗ്യത. കാരണം ഒരു വിജയ് ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്താണോ അതു മാത്രമാണ് സർക്കാരിന് തരാൻ ഉള്ളത്. ഒന്നും

92. പരിയേറും പെരുമാൾ (2018) – Tamil

“പച്ചയായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇളക്കി എടുത്തൊരു ഏടാണ് പരിയേറും പെരുമാൾ. അരികുകളിൽ രക്തം പൊടിഞ്ഞിരിക്കിന്നു. പക്ഷെ ചുവപ്പല്ല നീലയാണ് ആ രക്തത്തിന്റെ നിറം. അതു മണത്തു നോക്കിയാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആയി ദളിതൻ മണ്ണിൽ ഒഴുക്കിയ

91. സണ്ടകോഴി 2 (2018) – Tamil

നായക നടന്റെ പേരു കൂടി അറിയാത്ത കാലത്ത് ഞാൻ tv ൽ കണ്ടു ത്രിൽ അടിച്ച ചിത്രമാണ്‌ സണ്ടകോഴി. തമിഴ് നാട് മൊത്തം വിശാലിന് ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്ത ചിത്രം. നായകനേക്കാൾ മാസ് ആയ

90. വടചെന്നൈ (2018) – Tamil

ഗാങ്‌സ് ഓഫ് വാസിപൂർ കണ്ടു കണ്ണു തള്ളി ഇരുന്ന ഒരു ദിവസം അതുവരെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലും ചെയ്തു നോക്കാത്ത ഒരു ഇരുപതുകാരൻ മനസ്സിൽ കണ്ടൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഇതിനെ വെല്ലുന്ന ഒരു ഗാങ്സ്റ്റർ

87. രാക്ഷസൻ (2018) – Tamil

നിങ്ങൾക്കെപ്പോൾ എങ്കിലും ഒരു സിനിമ സീൻ കണ്ട് ത്രിൽ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോവും എന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ! എന്നാൽ ഇത്തരം രണ്ടോ മൂന്നോ സീനുകൾ ഒരേ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

1 2 3 5