90. വടചെന്നൈ (2018) – Tamil

ഗാങ്‌സ് ഓഫ് വാസിപൂർ കണ്ടു കണ്ണു തള്ളി ഇരുന്ന ഒരു ദിവസം അതുവരെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലും ചെയ്തു നോക്കാത്ത ഒരു ഇരുപതുകാരൻ മനസ്സിൽ കണ്ടൊരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഇതിനെ വെല്ലുന്ന ഒരു ഗാങ്സ്റ്റർ

88. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (2018) – Malayalam

“ഭക്തർക്ക് വേദനിച്ചെന്നു അറിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനു പ്രത്യക്ഷപെടാതിരിക്കാനാവിലല്ലോ!! ” ഒരു കള്ളനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഡയലോഗ്. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന കള്ളനെ പറ്റി. ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ജനത അമ്പലം കെട്ടി ഇന്നും ആരാധിക്കുന്ന ലോകത്തെ

87. രാക്ഷസൻ (2018) – Tamil

നിങ്ങൾക്കെപ്പോൾ എങ്കിലും ഒരു സിനിമ സീൻ കണ്ട് ത്രിൽ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോവും എന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ! എന്നാൽ ഇത്തരം രണ്ടോ മൂന്നോ സീനുകൾ ഒരേ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

86. നോട്ട (2018) – Tamil

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുൻപരിചയം ഇല്ലാത്തവൻ മുഘ്യമന്ത്രി ആവുന്നതും, പിന്നീട് നാട് ഭരിച്ചു നന്നാക്കുന്നതും ആയ കഥ നമുക്ക് പുത്തരിയല്ല. ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്, ലയൺ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ മലയാളത്തിലും. മുതലവൻ എന്ന ശങ്കർ ചിത്രത്തിൽ കൂടെ

85. 96 (2018) – Tamil

96നെ കുറിച്ചു എഴുതിയ പലരും ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാചകമുണ്ട്. “മനസ്സിൽ നഷ്ടപ്രണയം സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമെന്നു..” ശരിക്കും നഷ്ടപ്രണയം എന്ന വാക്ക് തന്നെ തെറ്റാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പ്രണയം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രണയിച്ചിരുന്ന പങ്കാളിയെയാണ്.

1 2 3 4 17